Contracten

logo-zorgverzekeraarsFysiotherapie kent vrije toegankelijkheid waarbij u zonder tussenkomst van de huisarts de fysiotherapeut kunt raadplegen voor behandeling. Echter, behandeling is wel aan aanvullende verzekeringsvoorwaarden gebonden.

Onderstaand informeren wij u over de contracten met de zorgverzekeraars in 2017.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars heeft Fysiotherapie De Reef een overeenkomst afgesloten voor 2017.

Fysiotherapie en manuele therapie worden voornamelijk vergoedt vanuit de aanvullende verzekering zoals ook in voorgaande jaren. Bij een beperkt aantal chronische aandoeningen wordt therapie nog wel vergoed vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering. Deze aandoeningen worden omschreven in de lijst niet-limitatieve aandoeningen fysiotherapie, oefentherapie cesar en oefentherapie mensendieck. Bij twijfel dient u vooraf aan de therapeut dit aan te geven.  Zorgverzekeraars hebben inmiddels hun (aanvullende) verzekeringspakketten aangepast en bekend gemaakt.

Voor aanvang van de behandeling wordt door uw therapeut de Vecozo verzekeringscheck uitgevoerd teneinde na te gaan bij wie u bent verzekerd, of dit ook geldt voor aanvulling fysiotherapie en het aantal behandelingen (dat u reeds heeft gehad) in 2017. Zodoende wordt voorkomen dat u wordt geconfronteerd met onvoorziene zaken. Wij verzoeken u vriendelijk voor bezoek aan de praktijk uw polisvoorwaarden te controleren in verband met aanvullende verzekering en aantal te vergoeden behandelingen.

Wij kunnen alleen maar rechtstreeks declareren bij de gecontracteerde zorgverzekeraars indien u voldoende (aanvullend) bent verzekerd en indien u correct uw verzekeringsgegevens aanlevert.

Indien u onvoldoende of niet aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie en / of manuele therapie dan bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. De facturering hiervan wordt verzorgd door Infomedics. Voor vragen over uw factuur kunt u contact met Infomedics opnemen via rekening@infomedics.nl. Voor een snellere verwerking van uw vraag, verzoeken wij u het betalingskenmerk in het onderwerp van de e-mail te vermelden.

De tarieven voor de verschillende behandelingen zijn in onze praktijken in te zien. Ook kunt u de zorgwijzer raadplegen via deze link:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie