Huisregels

Algemene regels

Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.

Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.

Verandering in uw verzekering of adres? Geef dit dan s.v.p. direct door.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een verdere uitleg vindt u onder klachtenregeling op de website.

 

Regels voor gebruik oefenzaal

Het is alleen toegestaan te trainen als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft gemaakt. Zelfstandig de apparatuur gebruiken kan alleen wanneer de fysiotherapeut u hiervoor heeft geïnstrueerd.

Fysiotherapie De Reef is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

De oefenruimte alleen met schone  ( sport )schoenen betreden.

In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.

Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten.

Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen

Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit aan een aanwezige medewerker ite melden.

In alle ruimtes is het verboden te roken.

Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes m.u.v. bidons.