Kwaliteit

Alle werkzame fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister fysiotherapie. Hierdoor bent u er van verzekerd dat wij up-to-date zijn betreffende studie, vaardigheden en kennisniveau. Daarnaast zijn alle therapeuten bezig met aanvullende en beroepsgeorienteerde studies en cursussen. Uw fysiotherapeut voldoet dus aan alle kwaliteitseisen voor een behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg en werkt volgens de KNGF-richtlijnen.

Kijk op www.fysiotherapie.nl voor alle fysiotherapeuten in het register.

De kwaliteit van de praktijkvoering wordt periodiek gecontroleerd middels een cq-index. Hiervoor vragen wij u als klant uw medewerking tijdens de intake. Dit betekend dat u via de e-mail een enquete van ons kunt ontvangen waarin wij u vragen om de praktijk te beoordelen. Uiteraard gebeurt dit niet zonder uw toestemming en zal uw email niet voor andere doeleinden worden gebruikt behalve voor communicatie zoals in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

Op de behandelingen zijn de voorwaarden van de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt van het (KNGF) Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie van toepassing, te downloaden via www.kngf.nl.

Tijdens de intake en/of screening worden uw verzekeringsgegevens gecontroleerd via VeCoZo (Veilige Communicatie in de Zorg).

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.

Gegevens van patiënten worden behoudens zoals aangegeven in deze voorwaarden, niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Het tarief dat wordt berekend voor uw behandeling is overeenkomstig het contract met uw verzekeraar. Indien er geen sprake is van een contract met uw verzekeraar dan wordt een standaard bedrag van € 28,50  per behandeling in rekening gebracht. Een lijst met verzekeraars waarmee een contract is gesloten, is aanwezig bij uw fysiotherapeut.

Wanneer u een chronische code heeft of verkrijgt, dient u een machtigings-formulier op te vragen bij uw verzekeraar.

Betaling van de behandelingen vindt plaats via D-Pay/ Infomedics, voorwaarden van de wijze van betaling en betalingstermijnen zijn te vinden op www.uwnota.nl of in de folder beschikbaar bij uw fysiotherapeut. Uw factuur wordt direct ingediend bij uw verzekeraar via D-Pay / Infomedics of uw factuur wordt direct bij u gefactureerd via D-Pay/ Infomedics, indien er geen contract is met uw verzekeraar, er geen vergoeding plaatsvindt door uw verzekeraar vanwege overschrijding van het maximum van de behandelingen die worden vergoed, dan wel er vanwege een andere reden geen vergoeding plaatsvindt door uw verzekeraar. in alle gevallen blijft u zelf verantwoordelijke voor betaling van de factuur.

U dient tijdig aanwezig te zijn voor een afspraak. Indien u bij de verhindering niet minimaal 24 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak afzegt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Een afspraak kan afgezegd worden via e-mail fysiotherapie@dereef.nl of telefoon.