Netwerken

Aansluiting bij beroepsorganisaties

Fysio en manueel therapie “De Reef”is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

  • KNGF
  • Centraal kwaliteit register fysiotherapie en manueel therapie
  • Klachtenregister KNGF
  • VVAA
  • Naomt
  • NVMT